Nieuws

 • Bespreking corona-enquête BVPP met PostNL

  30/07/2020
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  Begin juni heeft de BVPP de resultaten gepresenteerd van de corona-enquête. De enquête van de BVPP heeft ruim 1100 reacties van de leden van de BVPP opgeleverd. De aanbevelingen zijn namens de BVPP door Paul Siemelink en Gerard van Rijn besproken met Jeroen Veldstra, directeur Personeelszaken en Anne-Ruth Vuurboom, Manager Arbeidszaken van PostNL.

  Beschermingsmiddelen
  De beschermingsmiddelen zoals handgels, zeep en schoonmaakmiddelen zijn voldoende beschikbaar binnen het bedrijf. Er is een centrale website voor leidinggevenden beschikbaar om tijdig de benodigde spullen te bestellen. Volgens de delegatie van PostNL is het tijdig bestellen, om voorraden op peil te houden, wel eens problematisch. Meer discipline van bestellen is hier gewenst.

  Mondkapjes zijn in voorraad en kunnen besteld worden. Hierover is veel discussie geweest binnen PostNL. Mondkapjes worden niet verplicht gesteld, wat in lijn is met de richtlijnen van het RIVM. Er zitten twee kanten aan. Mondkapjes geven bescherming aan de medewerkers en aan de klant. Anderzijds is er een wezenlijk risico dat mensen denken dat alles mag, bijvoorbeeld niet langer 1,5 meter afstand houden zolang je maar een mondkapje draagt.

  Bezorgers mogen samen in een auto op vrijwillige basis, mits de inzittenden een mondkapje dragen. De vraag van personeel naar mondkapjes nam al af op het moment van dit gesprek. BVPP vraagt hoe mensen nu weten dat er mondkapjes beschikbaar zijn, terwijl PostNL zegt dat ze dit niet willen propageren. Jeroen Veldstra geeft aan dat medewerkers zich in specifieke gevallen kunnen melden en dat de leidinggevende dit dan kan regelen.

  Afstand houden met piepers
  PostNL heeft nagedacht over sensoren die gaan piepen als medewerkers te dicht bij elkaar komen. Ze staat hier welwillend tegenover. Tegelijkertijd zegt PostNL dat de sensoren niet werken in te kleine ruimtes. De reactie van de BVPP is dat dan de ruimtes aangepast moeten worden. Er zijn hiervoor nog geen plekken geïdentificeerd.

  Gerard van Rijn gaf aan dat de mensen in het Vos-proces en in het middag-proces zeer dicht bij elkaar staan. Daar zouden piepers kunnen helpen. De invoering van piepers is nog in onderzoek. Iedere medewerker die dat wil kan een hesje krijgen dat de klant erop attendeert om afstand te houden.

  Verdere maatregelen hygiëne
  De hygiëne wordt gestimuleerd met papieren wegwerphanddoekjes, zowel bij de staf in de AA-toren als op de sorteercentra. Er zijn ook schone pull down handdoeken in automaten. Je trekt aan het doek en krijgt een schoon stuk waarmee je je handen af kunt drogen. Elk stuk van de rol wordt éénmaal gebruikt. Als de rol aan het einde is, komt het erop aan dat de rol wel meteen vervangen wordt. PostNL stuurt erop dat men hier attent op is. Het is een kwestie van vaak de instructies herhalen en op tijd vervangen.

  Structureel 1,5 meter
  De 1,5 meter afstand houden is de norm geworden. Deze afstand houden is structureel. Herna Verhagen, de CEO van PostNL en Pim Berendsen, de CFO, dragen dit zelf ook uit. Overal in de AA-toren zijn stickers geplakt op de tafels. In de sorteercentra is men daar mee bezig. Deze nieuwe norm wil men handhaven totdat er een vaccin beschikbaar is.

  Scans en richtlijnen
  De afdeling Audit heeft de opdracht om scans te maken van hoe men omgaat met de maatregelen in de verschillende gebouwen. Er worden steekproeven gehouden op de verschillende sorteercentra en de depots. De aanbevelingen van de BVPP en het beleid van PostNL worden in de business units besproken met het team Arbeid en Gezondheid van HR. Er zijn posters met instructies opgehangen, teksten over de maatregelen in meerdere talen verspreid en er zijn temperatuurmeters beschikbaar.

  Per business unit wordt een plan van aanpak gemaakt hoe om te gaan met de coronamaatregelen met de inzet om die structureel te maken. HR beschrijft het juiste gebruik van de eerdergenoemde middelen en de schoonmaakmiddelen. De richtlijnen worden centraal gemaakt en controle op de naleving ervan staat gepland voor september. Ook nieuwe scans worden gepland.

  Een van de richtlijnen is dat er geen medewerkers met ziekteverschijnselen op de werkvloer mogen. Iemand die ziek is moet naar huis. Tot nu toe zijn er geen risicogevallen geconstateerd.

  De BVPP geeft aan dat er geen eenduidige informatie is. Er zijn soms voetjes en soms pijlen op de vloeren geplakt. Op tafels zitten gele of blauwe stickers. Het is allemaal nog ad hoc. Het zou beter zijn als de aanduidingen hetzelfde zijn. De medewerkers van Facilities zijn hiermee bezig. Het is de bedoeling om overal dezelfde aanduidingen op te plakken zoals er nu al zijn in de AA-toren.

  Sluiten van vestigingen
  Het sluiten van vestigingen door PostNL draagt het risico in zich dat meer mensen op eenzelfde locatie moeten gaan werken, waardoor de kans op besmetting groeit. PostNL vertelt dat ze vestigingen minder snel zal sluiten. Voor overleg met de medezeggenschap hierover is een kalender opgesteld. Er is een voorstel aan de OR gedaan over het temporiseren van het lopende traject. Uiteindelijk zullen vestigingen dicht moeten omdat de hoeveelheid post terugloopt. De BVPP vindt dat PostNL hier snel over moet gaan communiceren. Jeroen Veldstra zegt toe aan de organisatie te vragen hoe het nu staat.

  Aanspreken
  Op de enquêtevraag of medewerkers door de leidinggevende erop aangesproken wordt om afstand te houden, bleek dat velen vinden dat dit beter kan. Sterker nog, velen vinden dat ze hun leidinggevende niet of nauwelijks zien. De reactie van PostNL is dat er corona-coaches zijn ingezet om de leiding te helpen en/of aan te vullen. Deze corona-coaches zijn uitzendkrachten. De HR-business partners spelen een rol in de toelichting. Ook heeft HR materiaal gemaakt ter begeleiding.

  De vraag van medewerkers om de leiding vaker te zien wordt herkend en erkend. In het begin van corona was het ziekteverzuim hoog onder de leidinggevenden en is er angst ontstaan onder hen.

  Looproutes en opslag
  Containers en pallets staan vaak in de weg, wat afstand houden bemoeilijkt. Dit is neergelegd bij de business units. Hier is veel aandacht voor. Er wordt gekeken naar alternatieve opslagruimtes. Dit aanpakken vergt constante aandacht en ook discipline. Dit moet samen opgelost worden.

  Er worden ook oplossingen bedacht voor het bezorgen van post in de winkels. Er wordt overwogen om bussen te introduceren. Voor post is dit eenvoudiger dan voor pakketten. Hieraan moet de winkel mee willen werken.

  Looproutes en kantines worden vaker schoongemaakt en zitplekken worden gemarkeerd. De basis moet op orde zijn. Gerard van Rijn (BVPP) is al aangesproken dat hij verkeerd zou lopen volgens de looproute. Zijn reactie was: “hoe zie ik dat?”. Er wordt gewerkt aan verbetering hiervan.

  Thuiswerken
  Medewerkers ervaren dat thuiswerken in combinatie met op het werk komen fijn is. PostNL zegt dat er een thuiswerkbeleid is. Thuiswerken hangt af van de functie die iemand heeft. Dit beleid hoeft niet aangepast te worden. Er wordt vaker met Microsoft Teams vergaderd (beeldbellen), naast het houden van fysieke vergaderingen. In de liften van de AA-toren mogen maximaal drie personen. Dit is aangegeven met stickers van voetjes op de vloer.

  Anne Vuurboom zegt dat ze naar kantoor kan als het echt nodig is en weer naar huis gaat als ze klaar is. Dit blijft zo. Het ligt al in de planning dat het hoofdkantoor verhuist naar een kleiner gebouw volgend jaar? Jeroen Veldstra zegt: “We gaan meer thuiswerken en het kantoor wordt een ontmoetingsplek”. Er zijn op dit moment 300 werkplekken via de app te boeken (normaal is er ruimte voor 450 mensen). In de praktijk blijkt dat het aantal boekingen minder is.

  Een laptop, muis en bureaustoel kan een medewerker mee naar huis nemen. Hiervan zijn er zelfs extra besteld. PostNL bevestigt dat de insteek is dat medewerkers van bedrijfsmiddelen worden voorzien. PostNL is blij dat al enige tijd gelden de medewerkers zijn voorzien van laptops.

  Besmettingen
  Het aantal besmettingen valt mee, volgens Anne Vuurboom. De GGD gaat contactonderzoek doen via de arbodienst, waardoor de lijnen korter zijn. De GGD zal de mensen benaderen. Mensen kunnen ook zelf gaan om zich te laten testen.

  Tot slot
  Het is goed om te constateren dat PostNL de uitslagen van onze enquête uiterst serieus heeft genomen en veel maatregelen ook structureel maakt. Dat dit nog steeds actueel is, blijkt helaas uit overal weer opflakkerende haarden van coronavirus-uitbraak. De tweede golf lijkt er te gaan komen.

  Nog een keer de tips op een rij!

  • Heb je klachten blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand. Vermijd zoveel mogelijk drukte.
  • Was vaak je handen.
  • Indien mogelijk, werk zoveel mogelijk thuis.
  • Informeer je leidinggevende als maatregelen op je werk niet goed worden opgevolgd.
  • Werkt dit onvoldoende, informeer de BVPP.

  SAMEN HOUDEN WE HET GEZOND EN LEUK!

  Paul Siemelink, bestuurder BVPP            
  Gerard van Rijn, lid hoofdbestuur BVPP