Ledenraadpleging verbetering Pensioen CEVA

 • Ledenraadpleging verbetering Pensioen CEVA

  27/10/2020
  Ceva Logistics

  Op 14 oktober heeft de BVPP met de werkgever een principeakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor CEVA. Met de ledenraapleging vragen wij alle leden van BVPP die bij CEVA werken hun stem uit te brengen over het nieuw afgesproken pensioen voor CEVA. 

  Onderhandelingen
  Vanaf juni dit jaar hebben BVPP en CEVA onderhandeld voor een goed en toekomstbestendig pensioen. Het huidige pensioencontract loopt eind van dit jaar af. Het contract verlengen, zou een enorme verhoging aan kosten betekenen zonder dat jullie pensioen er beter van zou worden. Dat was voor BVPP geen optie. Bij de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling is door de vakbonden een aantal uitgangspunten centraal gesteld. Het moet gaan om een goed pensioen, met voldoende solidariteit binnen de werknemerspopulatie en het pensioen moet minimaal gelijkwaardig zijn aan wat in de sector gebruikelijk is.

  Principeakkoord
  Op 14 oktober heeft de BVPP met de werkgever een principeakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling. We hebben een aanzienlijke verbetering gerealiseerd waardoor jullie in de nieuwe regeling meer pensioen gaan opbouwen, zonder dat jullie daar extra kosten voor betalen. Dit principeakkoord is ondertekend door de partijen. De tekst van het principeakkoord kun je hier inzien.

  De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • verhoging van de pensioengrondslag naar 25,8% (was 24,0%);
  • géén extra kosten voor de werknemer;
  • dezelfde franchise als bij de ‘oude’ regeling;
  • een evaluatie van de nieuwe pensioenregeling over 5 jaar.

  Om het één en ander inzichtelijk te maken, is een vergelijking gemaakt tussen het bestaande pensioen en de nieuwe pensioenafspraak.

  Wat is de pensioengrondslag?
  De pensioengrondslag is het gedeelte van het salaris waarover je pensioen opbouwt. Als dit gedeelte groter wordt dan bouw je dus meer pensioen op. In de huidige pensioenregeling wordt over 24% van het salaris pensioen opgebouwd. In de nieuwe regeling wordt over 25,8% van het salaris pensioen opgebouwd. De kosten voor deze stijging worden niet bij de werknemer neergelegd. De werknemer bouwt dus tegen gelijkblijvende kosten over meer salaris pensioen op.

  Wat is de franchise?
  De franchise is het gedeelte van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit is niet veranderd ten opzichte van de huidige regeling. Over de eerste € 13.775, - (bij CEVA Logistics Netherlands BV en CEVA Logistics Headoffice BV) en € 16.000, - (bij CEVA Freight Holland BV) wordt geen pensioen opgebouwd. Daarna wordt pensioen opgebouwd volgens het percentage zoals hierboven uitgelegd.

  Stemmen
  Nu zijn jullie als leden van de BVPP aan zet! Wij kunnen namelijk alleen deze nieuwe pensioenregeling voor jullie afspreken bij een positief stemresultaat. Graag horen wij daarom hoe jullie als lid van de BVPP en als werknemer bij CEVA tegenover deze nieuwe regeling staan. Laat je horen en stem! Stemmen kan tot 8 november 2020 via dit formulier.

  Meer informatie
  Heb je vragen of wil je meer informatie? Je kunt contact met ons opnemen door het sturen van een email naar secretariaat@bvpp.nl of bellen naar 070-3202904.

  Met vriendelijke groet,
  Stefan Klein
  Paul Siemelink
  Onderhandelaar BVPP