Nieuws

 • Principeakkoord cao PostNL 2020 - 2022

  18/11/2020
  PostNL CAOPostNL Pakketten

  De BVPP (Bond van Post Personeel) en de CNV Publieke Diensten zijn na moeizame maar vooral langdurige onderhandelingen tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao met PostNL. We hebben met PostNL een principeakkoord bereikt dat wij met positief advies aan onze leden voorleggen.

  De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, te beginnen op 1 april 2020 tot 1 april 2022. Gedurende deze periode zal het loon structureel 5½% omhoog gaan en wordt er een eenmalige uitkering van 0,5% in december 2020 uitgekeerd. Daarnaast is de resultaatafhankelijke uitkering over boekjaar 2020 gegarandeerd. Die is 2%. Ook ontvangen de medewerkers een eenmalige extra uitkering van €250 netto.

  Gelet op de huidige situatie in de coronacrisis is dit een goed resultaat, zeker als je het afzet tegenover de cao's die de afgelopen periode zijn afgesloten.

  Naast het loon zijn er positieve resultaten behaald op de volgende punten. 

  • Een vaste thuiswerkvergoeding van €45 netto per maand, voor ieder die tenminste 2 dagen per week thuiswerkt (deeltijd of voltijd).
  • Werkgelegenheid: deze wordt bevorderd door voorrang te bieden aan medewerkers van Mail NL op vacatures bij Pakketten en Logistiek.
  • Flexibiliteit: PostNL zal 300 meer pakketbezorgers aannemen tot eind 2022. 200 medewerkers van Pakketten en Logistiek krijgen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ongeveer 200 uitzendkrachten kunnen in dienst treden op toekomstbestendige functies.
  • De regeling vervroegd uittreden (boetevrije periode van de overheid) wordt toegepast op 300 medewerkers in de zware beroepen onder betaling van 80% van het minimumloon.
  • Generatiepact wordt opnieuw actief maar in verbeterde versie: naast 60% werken met 80% beloning (pensioenbouw 80%), komt een optie voor 80% werken met 90% beloning (90%pensioenopbouw). 75 plekken worden beschikbaar gesteld en na gezamenlijke evaluatie met ons nog eens 75 plekken.
  • De resultaatafhankelijke uitkering wordt voortaan gebaseerd op targets die voor de Raad van Bestuur gelden. De Raad van Bestuur streeft haar targets na met gevolg dat positieve resultaten ook voor de medewerkers doorwerken in de vorm van een uitkering. Deze verandering geldt vanaf 2021 en vanwege deze overgang is de uitkering over 2020 nu definitief door PostNL vastgelegd op 2% en toegezegd.
  • Studieafspraken (werkgever en vakbonden gaan deze onderwerpen verder met elkaar verkennen): 1. omscholing naar een andere functie, 2. naar teambonussen en 3. naar de mogelijkheid voor uitzendkrachten om online training te volgen.
  • Verlofsparen: het spaarmaximum gaat van 50 naar 100 weken.
  • Opleidingen: er wordt aandacht gegeven aan employability en voor managementtrainingen worden het onderwerp medezeggenschap en vakorganisaties meegenomen.

  Leden van de BVPP die onder de cao PostNL vallen, hebben een email ontvangen met een link om te stemmen. Ook voor de cao zaterdagbestellers PostNL is een principeakkoord bereikt. Ook deze leden hebben een e-mail ontvangen. 

  Heb je vragen of heb je de mail niet gekregen? Neem dan contact met ons op via secretariaat@bvpp.nl of 070 320 2904.

  BVPP
  Paul Siemelink
  Gerard van Rijn
  Bert Tuk
  Peter Gerritsen