Nieuws

 • Sociaal Plan FedEx

  18/02/2021
  TNT / FedEx

  Met een grote meerderheid van 89% stemden de BVPP-leden die werken bij FedEx in met het Sociaal Plan. De definitieve tekst van het sociaal plan vind je op onze website.

  Wij beseffen dat de reorganisatie die ons pas na het akkoord bekend werd, veel vragen en onzekerheid oproept. We hebben hierover met jullie werkgever gesproken. We hebben duidelijk gemaakt dat dit geen pas geeft. FedEx heeft excuses aangeboden en uitgelegd dat het om een internationale reorganisatie gaat waarvan de delegatie van FedEx zelf nog maar net op de hoogte is gesteld. Inmiddels begrijpen wij dat de medewerkers zijn ingelicht, maar veel concrete zaken zijn nog niet duidelijk.

  De adviesaanvragen liggen nog bij de centrale ondernemingsraad (COR). Wij hebben zowel de werkgever als de COR gevraagd om zo helder en duidelijk mogelijk te communiceren. Ook hebben we de COR geadviseerd om met de betrokken medewerkers in gesprek te gaan, zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van afdelingen waar een reorganisatie is aangekondigd. Ga in gesprek met COR-leden, dat zal hun helpen om een goed advies te kunnen geven.

  Wij blijven nauw betrokken en blijven de ontwikkelingen volgen. We houden jullie op de hoogte!

   

  De bestuurders van de BVPP
  Paul Siemelink
  Toon van Dun