Nieuws

 • Stemming principeakkoord cao CEVA

  04/05/2021
  Ceva Logistics

  Vanuit de BVPP hebben wij de laatste maanden overleg gehad met CEVA over de cao. We hebben daarin een principeakkoord bereikt, wat we jullie met positief advies voorleggen. Het is nu aan jullie om over het bereikte resultaat je stem uit te brengen. 

  De belangrijkste onderwerpen uit het akkoord

  Een salarisverhoging van totaal 5,5% verdeeld als volgt:

  • 1,25% per 1 april 2021
  • 1,25% per oktober 2021
  • 1% per 1 april 2022
  • 1% per 1 oktober 2022
  • 1% per 1 maart 2023

  Volgens de wet heb je als vader/partner recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof na de geboorte van een kind. De toegekende uitkering van het UWV van 70% wordt door CEVA aangevuld tot 100% van jouw salaris, tot een maximum van 100% van het maximumdagloon.

  Het bijwonen van een feest in het kader van een geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld aan het bijwonen van een huwelijk, waardoor ook voor zo’n feest recht bestaat op buitengewoon verlof.

  Medewerkers van CEVA die ouder zijn dan 63 jaar en gebruikmaken van generatiepact 1 hebben vanaf 1 april 2021 recht op een half uur arbeidstijdverkorting per werkdag. Zo is het voor medewerkers ouder dan 63 aantrekkelijk om van generatiepact 1 gebruik te maken.

  Voor CEVA Logistics Netherlands B.V. en CEVA Freight Holland B.V. geldt voortaan één winstdelingsregeling.

  In de oude cao bestaat een systeem waarbij, afhankelijk van de beoordeling die je krijgt over het jaar, je als werknemer recht hebt op een bepaald percentage salarisaanpassing. Dit systeem zorgt voor veel medewerkers voor onnodige stress. Daarom stapt CEVA van dit systeem af en krijg je elk jaar een vast percentage loonstijging (naast de afgesproken periodieke loonsverhogingen). Dit is afhankelijk van je relatieve salarispositie (RSP) in de salarisschaal waar je bent ingedeeld.

  De percentages zijn:

  RSP 70-80 80-90 90-100
  Verhoging 3% 2,75% 2%


  Medewerkers die nu een RSP hebben boven de 100% behouden hun huidige RSP. Ze ontvangen geen jaarlijkse salarisaanpassing omdat ze boven de 100% RSP hebben. Maar ook op deze medewerkers worden de periodieke salarisverhogingen toegepast, waardoor zij er tijdens de looptijd van deze cao ook 5,5% op vooruit gaan.

  Je kunt het principeakkoord hier inzien/downloaden. Daarin kun je de afspraken in detail nalezen.

  Breng je stem uit voor 14 mei

  We vragen jou om je stem uit te brengen of je het principeakkoord goedkeurt of afwijst. Alle BVPP leden die bij CEVA werken hebben een e-mail of brief ontvangen met daarin de link om je stem uit te brengen. Je kunt je stem tot 14 mei uitbrengen. Heb je de e-mail of brief niet ontvangen? Laat het ons weten via secretariaat@bvpp.nl.