Nieuws

 • Uitslag stemming principeakkoord cao CEVA

  01/06/2021
  Ceva Logistics

  Op 4 mei hebben we je geïnformeerd over het principeakkoord voor een nieuwe cao CEVA. Dit akkoord hebben wij met positief advies aan onze leden voorgelegd en iedereen gevraagd om te stemmen. Inmiddels zijn de stemmen geteld en hebben alle stemmers voor het principeakkoord gestemd. Dit is uniek!

  Stefan Klein, onderhandelaar BVPP: “Het is mooi om te zien dat we een akkoord hebben weten te sluiten waar de leden unaniem achter willen staan. Zeker aangezien de onderhandelingen hebben plaatsgevonden in de moeizame coronatijd, die zowel voor werkgevers als voor werknemers soms met veel onzekerheid gepaard gaat. Dankzij de nieuwe cao zijn werknemers nu verzekerd van een mooie salarisverhoging, waardoor ze (volgens de voorspellingen van het CBS) in koopkracht vooruitgaan.

  Bekijk de nieuwe cao hier.

  Vragen
  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via secretariaat@bvpp.nl of 070-320 2904.