Nieuws

 • Principeakkoord Sociaal Plan bereikt. Breng je stem uit!

  30/06/2021
  PostNL CAOPostNL PakkettenPostNL Postbezorgers

  De BVPP heeft met FNV en CNV en PostNL hebben een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor werknemers vallend onder de cao PostNL. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Wij willen graag weten wat jij van dit principeakkoord vindt.

  In tegenstelling tot het vorig sociaal plan ligt de nadruk nu op doorstroom naar een andere functie binnen PostNL in plaats van uitstroom. Door krimp bij Mail en groei bij Pakketten zijn er banen bij PostNL bij bedrijfsonderdeel Pakketten & Logistiek. Dit sociaal plan is er daarom op gericht om de doorstroom te bevorderen. Voor diegene voor wie doorstroom niet haalbaar is of die onverhoopt boventallig wordt, zijn we tot regelingen gekomen voor uitstroom.

  De belangrijkste afspraken op een rij:

  Doorstroom stimuleren
  PostNL zet zich in om een goede doorstroom naar een  nieuwe functie te stimuleren en te faciliteren. Deze functie is toekomstbestendig.  Via Mobility wordt je hierin ondersteund. Je kunt hierbij denken aan: een loopbaanscan, opleidingsadvies, trainingen en workshops of een stage.

  Doorstroompremie
  PostNL kan deze premie openstellen om medewerkers met bepaalde functies te stimuleren. Alle medewerkers in de functie van Postbode komen in ieder geval in aanmerking voor deze premie. Wanneer je de overstap maakt naar een nieuwe toekomstbestendige functie binnen PostNL dan ontvang je een doorstroompremie, de hoogte van de premie is:

  • € 3.500,- netto bij een fulltime dienstverband vóór overcompleet melding
  • € 1.750,- netto bij een fulltime dienstverband na overcompleet melding.
  • De premie wordt over 2 jaar in 3 termijnen uitbetaald.

  Vrijwillige senioren regeling
  De regeling wordt opengesteld voor medewerkers die kort voor hun AOW zitten. Je kunt van de regeling gebruik maken als je tenminste 25 dienstjaren hebt bij PostNL. Onderstaande bedragen gelden bij een fulltime dienstverband. Voor parttime medewerkers gelden deze bedragen naar rato.

  • Bij vertrek 5 tot 4 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je €40.000 bruto
  • Bij vertrek 4 tot 3 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd ontvang je €30.000 bruto
    
  • Vanaf 3 jaar voor de AOW –gerechtigde leeftijd ontvang je €1.600 bruto per maand vanaf datum uitdiensttreden tot AOW (hierbij wordt gebruik gemaakt van de RVU-regeling).
   Met de komst van deze afspraak vervalt de pensioen menu kaart.

  Vertrekregeling na overcompleet melding
  Afhankelijk van het aantal dienstjaren ontvang je een andere transitievergoeding als je arbeidsplaats komt te vervallen en er geen passende functie beschikbaar is. De transitievergoeding is 1/3e maandsalaris (incl. vakantietoeslag) per gewerkt heel dienstjaar. De transitievergoeding kun je vermenigvuldigen met de factor zoals hieronder vermeld.

  • Minder dan 10 dienstjaren  Transitievergoeding x factor 1,0
  • 10 - 25 dienstjaren              Transitievergoeding x factor 1,3
  • 25 - 35 dienstjaren              Transitievergoeding x factor 1,5
  • 35 dienstjaren en meer       Transitievergoeding x factor 1,7
    
  • Daarnaast wordt de cao-opzegtermijn aan je uitbetaald.

  Voorbeeld: bij 28 dienstjaren en een maandloon van € 2.721,- bedraagt de transitievergoeding bij vertrek: 28 x (1/3 x € 2.721 ) x factor 1,5 = €38.094,-

  Vertrekregeling met begeleiding na overcompleet melding

  • Bemiddeling door Mobility naar een andere baan en doorbetaling van het maandinkomen gedurende de opzegtermijn plus 1 maand extra
  • Na einddatum contract ontvang je €1.500 bruto bij voltijd dienstverband
  • Bij minder dan 10 dienstjaren ontvang je de transitievergoeding x factor 1,0
  • Bij 10 of meer dienstjaren ontvang je de transitievergoeding x factor 1,2

  De gesprekken over een nieuw sociaal plan hebben meer dan een half jaar geduurd en waren intensief, maar we hebben goede afspraken kunnen maken met aandacht voor doorstroom, werkbehoud en aandacht voor de medewerkers met de lange dienstverbanden. Wij leggen dit principeakkoord dan ook positief aan je voor.

  Geef je mening, breng je stem uit!
  De stembus blijft open tot 30 juli. Alle BVPP leden die bij PostNL werken hebben een e-mail of brief ontvangen met daarin de link om je stem uit te brengen. Heb je de e-mail of brief niet ontvangen? Laat het ons weten via secretariaat@bvpp.nl.

  Met vriendelijke groeten,

  BVPP
  Paul Siemelink - 1e onderhandelaar BVPP
  Gerard van Rijn - 2e onderhandelaar BVPP
  Bert Tuk - kaderlid

  FNV
  CNV