Nieuws

 • Uitnodiging ALV 15 oktober 2021

  19/08/2021

  Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in de Kasteelboerderij van het Nederlands Openlucht Museum.

  Helaas kunnen we in verband met de coronamaatregelen niet iedereen op de locatie uitnodigen. Daarom nodigen we de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) uit om de vergadering op locatie bij te wonen. Onze andere leden nodigen we uit om via een livestream bij de vergadering te zijn.

  Programma

  • Ontvangst vanaf: 09.15 uur
  • Aanvang vergadering: 10.00 uur
  • Einde vergadering en lunch: 13.00 uur

  Agenda

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 9 oktober 2020
  4. Bestuursaangelegenheden
  5. Jaarverslag 2020 door secretaris
  6. Behandeling van de Jaarrekening 2020 door Mike Pennock penningmeester
  7. Verslag van de ’Kascommissie 2020’
  8. Bespreken ‘Begroting 2021’ door de Penningmeester Mike Pennock
  9. Benoeming leden kascommissie 2021

  Bestuursaangelegenheden

  Bestuursverkiezing
  Reglementair aftredend is het hoofdbestuurslid Mike Pennock. Mike heeft zich verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.

  Voorstel hoofdbestuur
  Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Mike Pennock, als hoofdbestuurslid te herbenoemen.

  1. Ontwikkelingen BVPP (spreker Cor Verbogt)
  2. Behandelen van de ingediende voorstellen
  3. Algemene Vergadering 2022. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 8 April 2022
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

  Praktische informatie

  Het adres van het Openluchtmuseum is:
  Hoeferlaan 4
  6816 SG Arnhem

  De gemaakte reiskosten worden op basis van onze reiskostenregeling vergoed.

  Voor alle andere leden starten we een livestream om 10.00 uur. Je ontvangt van tevoren een link waarmee je aan de livestream kunt deelnemen. Test ruim van tevoren of alles werkt, zodat je op de dag zelf snel kunt opstarten.

  Aanmelden

  We verzoeken de leden van de RvA om je vóór 20 september aan te melden via e-mailadres secretariaat@bvpp.nl of telefonisch via 070-320 2904. Alle andere leden hoeven zich niet aan te melden voor de livestream.

  Tot ziens bij onze Algemene Ledenvergadering!

  Bestuur BVPP