Nieuws

 • Jaaropgave 2021

  06/01/2022
  Overige

  Ook dit jaar is het mogelijk een deel van je vakbondscontributie terug te krijgen als BVPP lid. Wij adviseren je om gebruik te maken van deze voordelige regeling en geen geld te laten liggen!

  De jaaropgave van je vakbondscontributie ontvang je dit jaar digitaal, uiterlijk half februari 2022.

  Wat houdt de belastingvoordeelregeling vakbondscontributie in?

  In een aantal cao’s is door de BVPP geregeld dat je als lid een deel van je vakbondscontributie kunt terugkrijgen via je werkgever. Hiervoor moet je de jaaropgave vakbondscontributie inleveren bij je werkgever. De werkgever verrekent dan eenmalig de betaalde contributie met je bruto maandsalaris. Je betaalt dan dus minder belasting en sociale premies! Heel voordelig dus!

  Geldt deze regeling ook voor mij?

  De belastingvoordeelregeling is in de Cao PostNL opgenomen. BVPP-leden die onder deze cao vallen (waaronder ook BVPP-leden van Cao PostNL Pakketten & Logistiek) én in maart 2022 nog in dienst zijn van PostNL, kunnen gebruikmaken van de belastingvoordeelregeling.

  Helaas geldt de regeling NIET voor de BVPP-leden die vallen onder de cao Postbezorgers.

  Overige BVPP-leden die werken bij CEVA, ING, Service Point/Paragon en Cendris of andere werkgevers ontvangen ook een jaaropgave. Vraag na bij je werkgever of er in jouw cao ook een regeling voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie is! 

  Heb je vragen? 

  Stuur dan een mail naar secretariaat@bvpp.nl