Nieuws

 • Update onderhandelingen cao postbezorgers

  10/01/2022
  PostNL Postbezorgers

  Leden Bond van Post Personeel (BVPP) vinden loonbod PostNL te laag!

  In december heeft PostNL zijn verbeterde cao-voorstel bekend gemaakt aan de onderhandelaars van de vakbonden BVPP, CNV en FNV. De vakorganisaties hebben PostNL aangegeven dat zij dit voorstel zouden voorleggen aan hun leden. Het PostNL cao-voorstel is:

  1. Loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2022 voor trede 1,2,3. Daarnaast een eenmalige netto-uitkering naar rato van 150 euro bij een contract van 38 uur met een minimum van 50 euro.
  2. Verhoging van de Postbezorgersvergoeding.
  3. Een oplaadvergoeding voor de e-bike, e-scooter en Kyburz bij thuisstalling.
  4. Tijdelijk een broek in het kledingpakket en een toezegging om te onderzoeken of een korting mogelijk is bij aanschaf van een nieuwe broek naar keuze.

  Wij hebben via een nieuwsbrief naar jullie mening gevraagd over het cao-voorstel van PostNL. Inmiddels hebben wij alle reacties verzameld en komen tot de volgende conclusie. Jullie vinden het voorstel van PostNL absoluut onvoldoende:

  1. Loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2022 is  te laag gezien de inflatieproblematiek. Eenmalige uitkering omzetten in een hogere structurele loonsverhoging.
  2. De postbezorgersvergoeding moet kostendekkend zijn. Als je niet uitkomt met je postbezorgersvergoeding moet het mogelijk zijn om achteraf het hogere bedrag te declareren. 
  3. Een oplaadvergoeding voor de e-bike, e-scooter en Kyburz moet kostendekkend zijn. Als je niet uitkomt met de oplaadvergoeding moet het mogelijk zijn om achteraf het hogere bedrag te declareren.
  4. Broek vast in het kledingpakket en het mogelijk maken om hier eerder voor in aanmerking te komen.
  5. Tegemoetkoming in de vakbondscontributie, maandagtoeslag, hogere schoenvergoeding, afspraken over werkgelegenheid & werkdruk, en 10 minuten pauze opnieuw aan de orde stellen.

  Op 11 januari starten wij weer met de cao-onderhandelingen en maken wij kenbaar wat de BVPP-leden vinden van het cao-voorstel van PostNL. Wij houden jullie op de hoogte.

  Met vriendelijke groet,

  Gerard van Rijn, bestuurder BVPP

  Marion Wiegman en Jack Verschoor, kaderleden