Nieuws

 • Meld je aan voor de Algemene Vergadering

  21/03/2022

  Beste collega’s, 

  Op vrijdag 29 april 2022 zal de “Algemene Vergadering 2022” van de BVPP worden gehouden in Hotel “De Hoeve van Nunspeet”.

  Elspeterweg 14
  8071 PA NUNSPEET

  Het hoofdbestuur nodigt de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Vergadering van hun vakbond bij te wonen. De gemaakte reiskosten zullen op basis van onze reiskostenregeling worden vergoed. 

  Programma 
  Ontvangst vanaf: 10.00 uur 
  Aanvang vergadering: 10.30 uur 

  Agenda 

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt 
  2. Mededelingen 
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 15 oktober 2021 
  4. Goedkeuren bestuurlijk jaarverslag 2021 
  5. Jaarverslag 2021 door secretaris 
  6. Behandeling van de Jaarrekening 2021 door Mike Pennock penningmeester 
  7. Verslag van de ’Kascommissie 2021’ 
  8. Bespreken ‘Begroting 2022’ door de Penningmeester Mike Pennock 
  9. Benoeming leden kascommissie 2022 
  10. Bestuursaangelegenheden 
   1. Bestuursverkiezing
    Reglementair aftredend is het hoofdbestuurslid Cor Verbogt. Cor heeft zich verkiesbaar gesteld voor een volgende periode. 
   2. Voorstel hoofdbestuur 
    Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Cor Verbogt, als hoofdbestuurslid te herbenoemen. 

    Cor Verbogt heeft zich wederom beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap. In dat verband stelt het hoofdbestuur de Raad van Afgevaardigden voor Cor Verbogt als voorzitter van de BVPP te herbenoemen. 
     
  11. Ontwikkelingen BVPP (spreker Cor Verbogt) 
  12. Behandelen van de ingediende voorstellen 
  13. Algemene Vergadering 2023. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 07 April 2023 
  14. Rondvraag 
  15. Sluiting 

  Aanmelden
  Laat vóór 15 april via het aanmeldformulier weten of je erbij bent.

  Tot ziens bij onze Algemene Vergadering! 
  Secretaris BVPP