CAO FedEx

 • CAO FedEx

  30/06/2022
  TNT / FedEx

  Op 23 juni jl. hebben de gezamenlijke vakbonden BVPP, CNV en FNV een gesprek gehad met FedEx. Eén van de onderwerpen was de nieuwe cao.

  Je weet ongetwijfeld dat de huidige FedEx cao op 1 oktober a.s. afloopt. FedEx gaf in dit gesprek aan dat zij op dit moment niet beschikken over een mandaat om de cao-onderhandelingen te starten.

  Wij hebben aangegeven dit onacceptabel te vinden en hebben deze week een brief hierover verzonden aan FedEx met onze reactie.

  Naar aanleiding van deze brief hebben we dinsdag 12 juli opnieuw een gesprek met FedEx. We houden je op de hoogte.

  Je kunt de volledige brief hier lezen.