Nieuws

  • Uitstel medezeggenschapsverkiezingen

    09/09/2022

    Afgelopen maandag heeft de Centrale Ondernemingsraad bekend gemaakt dat zij – in overleg met PostNL - heeft besloten om de aankomende medezeggenschapverkiezingen, die voor 1 en 2 november 2022 gepland waren, uit te stellen tot een nader te bepalen datum.

    BVPP was overvallen door deze mededeling en heeft aan de Centrale Ondernemingsraad en PostNL aangegeven dat zij eerst met hun achterban in gesprek gaan voordat zij een reactie geven op het besluit om de medezeggenschapverkiezingen uit te stellen.

    Wanneer wij meer informatie hebben laten wij het jullie weten.