Nieuws

 • Wijzigingen Wet Flexibel Werken

  09/09/2022

  Het gebeurt bij parttime medewerkers op enkele locaties dat ze als flexkrachten worden behandeld. Ooit is mondeling afgesproken dat ze bepaalde dagen werken, maar ze worden nu toch op andere dagen ingezet. Per 1 augustus zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet Flexibel Werken.

  Wat betekent dit voor jou?

  Voor nieuwe werknemers geldt: Als je parttime gaat werken, kun je vaste werkdagen met je werkgever overeenkomen. Leg deze werkdagen vast in je schriftelijke arbeidsovereenkomst, zodat daar later geen discussie over ontstaat.

  Heb je geen (schriftelijke) afspraak over vaste werkdagen met je werkgever gemaakt? Dan kun je (bijvoorbeeld) aan de hand van je werkrooster aantonen dat er wel degelijk sprake is van vaste werkdagen. Wanneer dat minstens drie maanden structureel het geval is (geweest), sta je sterk in je bewijs voor de vaste werkdagen. Je werkgever mag je dan niet zo maar op andere werkdagen inroosteren. Je zou dit dan alsnog schriftelijk kunnen vastleggen.

  Is dit op jou van toepassing? Dan is het verstandig om eerst even contact met ons op te nemen! 

  Wat staat er precies over in de wet?

  Per 1 augustus zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet Flexibel Werken. Zowel de Tweede als Eerste Kamer hebben in dat kader ingestemd met het voorstel voor de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’, die vanaf 1 augustus 2022 in werking is getreden. De EU-richtlijn heeft als doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Een belangrijke wijziging is de uitbreiding van de informatieplicht. 

  Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022, schriftelijk en uiterlijk binnen één week c.q. een maand na aanvang van het dienstverband, aan hun werknemers informatie verstrekken over:

  1. de werk- en rusttijden
  2. de vakantie- en verlofregelingen;
  3. de plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is;
  4. het opleidingsbeleid;
  5. de procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen);
  6. bij een onvoorspelbaar werkpatroon: het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren;
  7. wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

  Dit geldt echter uitsluitend voor nieuwe werknemers (schriftelijk en uiterlijk binnen een week c.q. een maand na aanvang van het dienstverband). Voor bestaande werknemers verandert er in principe niets.