Nieuws

 • BVPP wijst cao bod van PostNL af!

  10/11/2022
  PostNL CAO

  Deze week hebben we formeel aan PostNL laten weten dat de BVPP het laatste bod op de onderwerpen: looptijd, loon, reiskosten, pensioenpremie en de Regeling Vervroegd Uittreden afwijzen. Geconstateerd is dan ook dat we nu in een patstelling zitten. 

  We lichten hieronder toe wat wij als BVPP van het bod van PostNL vinden.
  Je kunt de toelichting ook via dit filmpje bekijken. 

  Looptijd
  PostNL stelt voor 24 maanden. De BVPP vindt een periode van 24 maanden te lang in deze onzekere tijden. Onze voorkeur ligt tussen de 12 en 18 maanden afhankelijk van het totaal bod van PostNL.

  Loon
  PostNL heeft in haar communicatie aan de medewerkers de volgende tabel gehanteerd.

   Salarisschaal Loonstijging
   1 + 2   9%
   3 t/m 7  8%
   8 t/m 13  5%

  PostNL hanteert hierbij een optelsom van twee loonstijgingen. In werkelijkheid ziet het er natuurlijk anders uit, namelijk:

  Salarisschaal

  Verhoging 1 april 2022

   Verhoging  1 juli 2023

  Verhoging pensioenpremie 1 juli 2023

   1 + 2  4,5%  4,5%  Van 6% naar 7%
   3 t/m 7  4%  4%  Van 6% naar 7% 
   8 t/m 13  2,5%  2,5%  Van 6% naar 7%

  Als eerste merken we op dat dit bod niet de ondergrens van ons mandaat (de ondergrens van de loonstijging die we binnen willen halen) haalt. Daarnaast heeft PostNL in haar bod zogenaamde “differentiatie” aangebracht (hogere schalen minder loonsverhoging, dan lagere schalen). Op zich staan onze leden niet negatief tegenover differentiatie. Maar in dit bod wel. Het verschil tussen de hogere schalen en de lagere schalen is veel te groot. Telt daarbij op dat de ondergrens van ons mandaat niet eens wordt gehaald. Dus absoluut onvoldoende!

  Pensioenpremie
  PostNL wil per 1 juli 2023 de pensioenpremie verhogen van 6% naar 7%. Alhoewel je pensioenpremie uit je brutoloon betaald, is dit voor iedereen een verlaging van je loon. Immers je gaat meer betalen. Concreet betekent dit dat de loonsverhogingen genoemd in de tabel, minder waard zijn dan de percentages in de tabel hierboven. Je betaalt pensioenpremie over je jaarloon minus een franchisebedrag. Dit betekent dat medewerkers in hogere schalen relatief meer premie gaan betalen en juist daar wil PostNL minder loonsverhoging geven dan in andere schalen. Die worden dan dubbel getroffen.

  Daarnaast zijn we op dit moment in gesprek over een nieuwe pensioenregeling (uiterlijk 2026 moet deze ingaan) en gaan we als BVPP nu geen afspraken maken over de werknemerspremie.
  Ook vinden we het onbegrijpelijk dat PostNL in haar communicatie het woord “slechts” gebruikt bij de daling van het nettoloon. Dit in een periode dat de meeste mensen iedere euro een paar keer omdraaien voor ze deze uitgeven.

  Reiskosten woning-werk
  In haar communicatie geeft PostNL aan dat zij de reiskostentabel in de cao willen verhogen. Op dit moment mag PostNL € 0,19 per kilometer netto betalen en passen ze dat ook toe volgende de fiscale regels die hier voor gelden. Per 1 januari 2023 mag deze netto vergoeding naar 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. PostNL stelt voor deze fiscale vrijstelling te volgen en dat is dus een verbetering van de reiskosten.

  De BVPP heeft daarnaast echter voorgesteld om het maximaal aantal dagen dat PostNL de kosten vergoed te verhogen van 4 naar 5 dagen. Heel veel medewerkers zijn de laatste jaren meer gaan reizen door de verplaatsingen en maken daardoor meer kosten. Dus ja de verhogingen zijn een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet.

  Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)
  PostNL heeft in deze regeling verbeteringen voorgesteld. Enerzijds door de uitkering van 80 naar 85% te brengen van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Anderzijds stijgt het Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%, zodat de stijging meer is dan 5%, namelijk zo’n 17%. Dat is natuurlijk een verbetering. Ook op het gebied van de dienstjaren stelt PostNL bij de postbodes en de overige medewerkers een verlaging voor.
  De BVPP vindt dat de uitkering nog wel meer mag stijgen en het aantal dienstjaren om deel te nemen verder omlaag mag.

  Hoe nu verder?
  Als beide partijen in een patstelling zitten dan is het lastig om eruit te komen. Alhoewel de BVPP een voorstander is om er via de dialoog met PostNL uit te komen, is dat nu onmogelijk omdat PostNL onvoldoende beweegt! Hierdoor is er dan ook een patstelling ontstaan. Wij zijn  op dit moment de actiebereidheid aan het ophalen bij onze leden en hebben inmiddels een actiecomité ingesteld. Wanneer er voldoende actiebereidheid is binnen de leden starten wij met acties. Want, wat wij willen is dat de medewerkers van schaal 1 tot en met 13 een arbeidsvoorwaardenvoorstel krijgen waar zij JA tegen kunnen zeggen.

  In dit filmpje (5 min) licht Joost Bol bovenstaande nog eens toe.