Nieuws

 • Diep teleurgesteld in Raad van Bestuur PostNL

  24/11/2022
  PostNL CAO

  De onderhandelingen voor een nieuwe cao PostNL liepen niet zoals wij hoopten en eindigden in een patstelling. Het overleg zat muurvast. BVPP en CNV hebben toen besloten, alvorens tot actie over te gaan, eerst een open brief aan de CEO van PostNL te richten met het verzoek weer in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.
  Wij waren dan ook blij dat de uitnodiging van BVPP en CNV werd opgepakt door PostNL. 

  Gesprek
  In een aantal gesprekken deze week hoopten wij nogmaals meer begrip vanuit het bedrijf te krijgen voor de (financiële) positie waarin de medewerkers nu verkeren. De wens van onze leden is immers duidelijk, de cao is al enige tijd verlopen en ze hebben er nog geen cent bij gekregen. Volgens ons is praten de beste manier om uit een impasse te komen.

  Heeft PostNL deze kans met beide handen aangegrepen? Sinds ons laatste overleg vandaag weten we het zeker: Absoluut niet! PostNL laat haar medewerkers letterlijk in de kou staan. 

  67770ae2cdcfab22f68dcf99f764b27bfb2843f9c0d4fb636d30e0c1062ecbcdUiterst teleurstellend 
  BVPP en CNV hebben verschillende gesprekken gevoerd met PostNL. Het resultaat van deze gesprekken is uiterst teleurstellend en kort gezegd komt het erop neer dat we er gewoon niet uitkomen. Het gat tussen wat wij willen en wat PostNL biedt was en is te groot.
  BVPP en CNV hebben verschillende handreikingen gedaan in de verwachting tot een cao te komen. Overigens kwamen deze handreikingen uitsluitend van onze kant. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk wel op. PostNL weigert een stap onze richting op te zetten.

  Geen beter bod 
  We hebben alternatieven aangedragen; andere looptijden, een eenmalige uitkering (onbespreekbaar volgens PostNL), verschillende percentages tussen de schalen. Deze week hebben we zelfs nog een voorstel gedaan voor een cao voor 9 maanden zodat dit jaar nog een verhoging kan worden doorgevoerd. Ook dat was niet bespreekbaar.

  Terugkijkend zien wij dat wij ons alleszins redelijk hebben opgesteld en naar oplossingen hebben gezocht. Helaas is PostNL niet met een substantieel beter bod gekomen en de verhoging van de bijdrage aan de pensioenpremie bleef een harde eis. 
  Voor ons onbegrijpelijk in deze tijd van hoge inflatie en onzekere economische verwachtingen. Wij kunnen niet verder zakken in onze eisen, dat zou betekenen dat medewerkers van PostNL enorm benadeeld gaan worden en daar passen wij voor. Er zijn grenzen aan redelijkheid.

  Reacties
  De afgelopen dagen hebben we van velen van jullie reacties gehad, uit alle lagen van de organisatie. Die varieerden van 'niet meer praten', 'fijn dat jullie het nog eens proberen' tot 'staken'. Wij waarderen dit, het geeft toch nog eens aan hoe belangrijk jullie een goede cao vinden met een passende loonstijging. 

  Hoe nu verder 
  Omdat wij tot de conclusie zijn gekomen dat wij er met PostNL niet uitkomen is verder praten zinloos. Wij gaan nu met ons actiecomité de vervolgstappen vaststellen. 
  Deze gaan we binnenkort aan PostNL meedelen. We houden jullie op de hoogte en rekenen op jullie medewerking en support in de komende periode.