BVPP en CNV bereiken na 9 maanden een principeakkoord!

 • BVPP en CNV bereiken na 9 maanden een principeakkoord!

  06/01/2023
  PostNL CAO

  Na een lang onderhandelingsproces hebben BVPP en CNV met PostNL een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao PostNL met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

  Wat ging hieraan vooraf?
  Pas in augustus werd er gestart met de onderhandelingen en die verliepen uiterst moeizaam. PostNL gaf vanaf het begin aan dat zij in een belabberde financiële situatie zitten en er weinig mogelijk is. Dat was op zijn zachtst gezegd geen prettige mededeling, immers heel Nederland zat op dat moment al in een vervelende situatie: gevolgen van de oorlog, gasprijzen, inflatie en noem het maar op.

  Uiteindelijk eindigde dit in een zeer onaangename situatie en ontstond er een patstelling. Eigenlijk een situatie waar niemand op zit te wachten. Samen met jullie, onze leden, zijn we in actie gekomen: we stelden een ultimatum, stuurden een open brief aan de Raad van Bestuur, een kaartjesactie en een succesvolle stiptheidsactie. We hadden de vergadering met het actiecomité al gepland om te praten over hardere actievormen. Dit alles met maar één doel en dat was druk uitoefenen op PostNL om verder te kunnen praten over een fatsoenlijke cao.

  Hoe is het nu?
  Begin januari gaf PostNL aan opnieuw met ons te willen praten. Daar zijn we op ingegaan. Wij willen namelijk graag duidelijkheid hebben voor de medewerkers van PostNL. BVPP en CNV zijn vakorganisaties die zowel naar de belangen van de werknemer als de werkgever kijken. Immers, op termijn willen we dat PostNL werkgelegenheid blijft bieden met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Dat verder praten heeft geleid tot een resultaat. Dit resultaat is vastgelegd in een principeakkoord.

  De belangrijkste afspraken uit het principeakkoord

  • Het betreft een cao met een looptijd van 2 jaar, vanaf 1 april 2022 tot 31 maart 2024.
    
  • Eenzijdig heeft PostNL in december 2022 de salarissen van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022 met terugwerkende kracht verhoogd. De nabetaling van deze salarisverhoging heeft plaatsgevonden in december 2022.
   • schaal 1 en 2 : 4,5%
   • schaal 3 tem 7 : 4,0%
   • schaal 8 tem 13 : 2,5%

  Afgezien van het feit dat wij het te gek voor woorden vinden dat je een dergelijke verhoging eenzijdig toekent, vonden we het ook te mager. In het principeakkoord hebben we dan ook afgesproken dat medewerkers in februari 2023 een eenmalige uitkering gaan ontvangen van 1,5% van het bruto jaarsalaris van 2022, zijnde 12 maandsalarissen van januari 2022 tot en met december 2022, inclusief vakantiegeld en meeruren. Voor medewerkers die na januari 2022 in dienst zijn getreden, geldt dat hun jaarsalaris naar rato wordt berekend over de periode dat ze in 2022 in dienst waren. De eenmalige uitkering wordt uitbetaald aan de medewerkers die op peildatum 14 februari 2023 in dienst zijn van PostNL.

  Deze eenmalige uitkering van 1,5% over 2022 (aanvullend op de uitbetaling in december 2022) was voor BVPP en CNV een randvoorwaarde om verder te praten over een cao na 2022.

  • Naast de eenmalige uitkering van 1,5% die in februari 2023 wordt uitbetaald, hebben we de volgende structurele salarisverhogingen afgesproken voor alle medewerkers die onder de cao PostNL vallen:

  Ingangsdatum

  Salarisverhoging

  1 juni 2023

  2%

  1 september 2023

  2%

  1 januari 2024

  1%

  • De reiskostenvergoeding woning-werk (artikel 8.1 in de cao 2020-2022 ) is op dit moment gebaseerd op € 0,19 netto per kilometer. Deze wordt als volgt aangepast:
   • vanaf 1 februari 2023 van € 0,19 naar € 0,21 netto per kilometer, en
   • vanaf 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,22 per kilometer.
     
  • De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU regeling) wordt vanaf 1 februari 2023 opgenomen in de cao. Ten opzichte van de pilot die tijdens de vorige cao is afgesproken zijn er een paar wijzigingen:
   • een stijging van het bedrag van de uitkering van 80% naar 85% van het wettelijk minimumloon. Doordat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% is verhoogd, komt dit in totaal neer op een stijging van ruim 17% ten opzichte van de huidige uitkering.
   • een verlaging van de voorwaarden voor het minimale aantal dienstjaren om voor de regeling in aanmerking te komen:
    • Voor postbodes gaat deze van 25 naar 20 dienstjaren, en
    • voor overige functies van 45 naar 35 jaar. Overige functies betreft: operationele functies tot maximaal schaal 5 en eerstelijns leidinggevenden tot maximaal schaal 7.
  • Daarnaast blijven de andere afspraken (aantallen die deel kunnen nemen en onder welke voorwaarden) rondom de RVU ongewijzigd (zie ook de uitwerking in het principeakkoord).

  Het resultaat nader bekeken
  Nee, we hebben niet alles binnengehaald wat we graag willen hebben, denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de jeugdlonen. Daarnaast hebben we wel bijvoorbeeld de verhoging van de eigen bijdrage van de pensioenpremie met 1% van tafel gekregen. Al met al denken wij een evenwichtig resultaat te hebben bereikt, waar we zowel de belangen van de medewerker als van PostNL niet uit het oog zijn verloren.

  Wij hebben het resultaat met de cao klankbordgroep besproken en leggen het principeakkoord samen met hen positief aan jullie voor. Maar uiteindelijk bepalen jullie, onze leden, of we akkoord gaan met de gemaakt afspraken in het principe akkoord. Klik hier om het hele akkoord te lezen. 

  De leden van BVPP op wie de cao PostNL van toepassing is kunnen stemmen, uiterlijk tot donderdag 19 januari 2023, 15.00 uur. Zij hebben hiervoor een mail gekregen met een link naar het stemformulier.