Nieuws

 • Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP

  17/03/2023
  Overige

  Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de BVPP

  Op vrijdag 14 april 2023 zal de “Algemene Vergadering” van de BVPP worden gehouden in T Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

  Het hoofdbestuur nodigt de leden van de Raad van Afgevaardigden (RvA) en de overige leden uit deze Algemene Vergadering van hun vakbond bij te wonen.
  (De gemaakte reiskosten zullen op basis van onze reiskostenregeling worden vergoed).

  Programma

  Ontvangst vanaf:             10.00 uur

  Aanvang vergadering:     10.30 uur

  Agenda

  1. Openingsrede door voorzitter Cor Verbogt
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuren verslag algemene vergadering 29 april 2022
  4. Goedkeuren bestuurlijk jaarverslag 2022
  5. Jaarverslag 2022 door secretaris
  6. Behandeling van de Jaarrekening 2022 door Mike Pennock penningmeester
  7. Verslag van de ’Kascommissie 2022’
  8. Bespreken ‘Begroting 2023’ door de Penningmeester Mike Pennock
  9. Benoeming leden kascommissie 2023
  10. Bestuursaangelegenheden
   Bestuursverkiezing.
   Reglementair aftredend zijn de hoofdbestuursleden Toon van Dun, Gerard van Rijn en Johan Traets. Zowel Toon, Gerard en Johan hebben zich verkiesbaar gesteld voor een volgende periode.
   Voorstel hoofdbestuur
   Het hoofdbestuur stelt de RvA voor om Toon van Dun, Gerard van Rijn en Johan Traets, als hoofdbestuurslid te herbenoemen.
  11. Behandelen van de ingediende voorstellen
  12. Actualiteiten Pensioenen door Caspar Vlaar
  13. Positie in de Postmarkt van PostNL door Henk Slotboom
  14. Algemene Vergadering 2024. Het hoofdbestuur stelt de RvA voor de Algemene Vergadering te houden op vrijdag 05 April 2024
  15. Rondvraag
  16. Sluiting

  We sluiten af met een gezamenlijke lunch.

  Wil je bij ALV en de lunch zijn? Meld je dan aan via onze website: formulieren/aanmelden-alv-14-april-2023

  Tot ziens bij onze Algemene Vergadering!

  Secretaris BVPP