Reactie PostNL op open brief Prisma van BVPP

 • Reactie PostNL op open brief Prisma van BVPP

  04/05/2023

  Eerder hebben wij een open brief verzonden aan PostNL met betrekking tot de adviesaanvraag Prisma. De reactie op deze brief kun je hier teruglezen (Brief Prisma). Helaas moeten we constateren dat de reactie van PostNL tot op heden niet tot nieuwe inzichten leidt.

   

  Wel begrijpen we dat er vanaf volgende week opnieuw gesprekken met teamleiders worden gevoerd. Bij deze gesprekken zal ook Herna Verhagen aanwezig zijn. Laten we hopen dat PostNL niet alleen een luisterend heeft voor jullie, maar dat er met jullie kritiek en suggesties daadwerkelijk iets wordt gedaan. Wil je ons op de hoogte houden, hoe dat jij vond dat deze gesprekken waren laat het ons weten door een mail te sturen aan secretariaat@bvpp.nl. Hieronder de laatste reactie op het antwoord van PostNL, die we vandaag naar PostNL hebben verzonden:

  Beste Bob en Sipke,

  Dank voor de reactie op onze open brief van 12 april jl.

  Ik moet helaas concluderen dat (eerdere) gesprekken met PostNL en de reactie op onze open brief, over de adviesaanvraag, niet tot nieuwe inzichten van PostNL leidt. Dat vinden wij een gemiste kans voor PostNL maar ook uiterst teleurstellend. Wij hebben nog steeds grote bezorgdheid rondom het welzijn van de leidinggevenden betrokken bij deze reorganisatie, maar ook voor medewerkers die straks in dit nieuwe plan aangestuurd moeten worden. De balans tussen de werkgever en zijn werknemers is in deze ver te zoeken. Wij blijven het proces met betrekking tot de adviesaanvraag kritisch volgen en sluiten, al naar gelang het verloop van het verdere besluitvormingsproces, acties niet uit.

   Mocht u behoefte hebben om over deze constatering verdere in gesprek te gaan zijn wij er altijd toe bereid.