Nieuws

 • Verplichte schermbeveiliging, dit kan echt niet!

  08/05/2023

  Verplichte schermbeveiliging, dit kan echt niet!

  Vanuit de postbezorgers hebben we veel klachten binnengekregen over de verplichte schermbeveiliging voor op je eigen telefoon. De afgelopen week hebben we daar met PostNL over gesproken. Tot op heden zien we geen beweging bij PostNL. Daarom vandaag, 8 mei, ons standpunt wederom gedeeld met PostNL. Het lijkt ons goed jullie daarover te informeren. De inhoud is als volgt:

  Er is veel onrust ontstaan over het gebruik van privésmartphones van werknemers door PostNL. De werknemers ontvangen een vergoeding van PostNL  voor het gebruik van hun eigen telefoon voor werk gerelateerde zaken. Deze vergoeding dekt een deel van de kosten die de werknemers voor hun telefoon maken. De telefoon en het gebruik hiervan vallen echter nog steeds onder het eigendom en de controle van de werknemers zelf. De vergoeding is slechts een kleine bijdrage en geeft PostNL aldus geen volledige toegang tot de privételefoon van de werknemers.

  Er is gedurende de afgelopen jaren steeds een goede verhouding geweest tussen de vergoeding enerzijds en het gebruik van de privételefoon voor het werk anderzijds. Het is dan ook opmerkelijk dat PostNL nu plotseling verdere toegang (lees: gebruik) wil tot de telefoon van de werknemers, terwijl er op dat punt geen veranderingen in de cao-tekst zijn doorgevoerd.

  Een arbeidsrelatie is wederkerig. Werkgevers moeten fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden bieden in ruil voor het werk dat werknemers verrichten. Het is dan niet gepast om van werknemers te eisen dat zij de controle over hun privételefoons nog verder opgeven, terwijl fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden niet bespreekbaar zijn. De werknemers verzetten zich terecht tegen de eis van PostNL over hun privételefoon en hebben de steun van de BVPP in deze zaak.

  PostNL moet eerst maar eens laten zien dat zij haar werknemers serieus neemt door fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te bieden, voordat er verder gesproken kan worden over de toegang tot de privételefoons van de werknemers. Een goede werkgever begrijpt dat werknemers meer zijn dan slechts een middel om winst te maken en zal daarom hun privacy en eigendom respecteren. 

  Ik hoop op een zeer snelle, positieve reactie van jullie kant.