Nieuws

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte

  06/09/2023

  In Nederland hebben werknemers en werkgevers te maken met specifieke regelgeving rondom langdurige ziekte. Wanneer een werknemer 104 weken (oftewel twee jaar) ziek is, kan dit gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst. Onze juristen hebben de belangrijkste punten, waar je mee te maken kunt krijgen, nog eens voor je op een rijtjes gezet

  1. Wachttijd van 104 weken: Tijdens de eerste 104 weken van ziekte is een werkgever verplicht om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Het percentage van het loon dat wordt doorbetaald kan, afhankelijk van wat daarover in de cao is bepaald, zakken. Vaak gebeurt dat zodra het tweede ziektejaar aanvangt. Wel is het zo dat het, op enkele uitzonderingen na, niet is toegestaan voor de werkgever om de werknemer te ontslaan vanwege de ziekte.

  2. WIA-beoordeling: Na 104 weken ziekte volgt meestal een WIA-beoordeling door het UWV. Hierbij wordt gekeken of de werknemer in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering en in welke mate de werknemer nog kan werken.

  3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: Als na twee jaar blijkt dat terugkeer naar de eigen functie of een andere functie binnen het bedrijf niet mogelijk is en er geen uitzicht is op herstel op korte termijn, dan kan een werkgever overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor moet de werkgever wel toestemming vragen aan het UWV, tenzij partijen samen tot een beëindigingsovereenkomst komen.

  4. Transitievergoeding: Werknemers die na twee jaar ziekte uit dienst gaan, hebben in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken.

  Het is essentieel dat zowel werkgevers als werknemers gedurende de twee jaar van ziekte actief werken aan re-integratie en zich houden aan de regels en verplichtingen die hierbij horen. Het UWV kan de re-integratie-inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer controleren.

  Tot slot: dit is een algemene uitleg. Specifieke omstandigheden kunnen van invloed zijn op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst na langdurige ziekte. Het is daarom altijd raadzaam om juridisch advies in te winnen in dergelijke situaties. Zit jij in een dergelijke situatie? Neem dan contact met ons op!