Nieuws

 • Naar een nieuwe pensioenregeling pensioenfonds PostNL

  06/09/2023

  In 2019 hebben het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord afgesloten. Op 30 mei jl. is dit akkoord vastgelegd in de nieuwe pensioenwet. Alle pensioenregelingen in dit land moeten uiterlijk op 1 januari 2028 gaan voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Dat geldt dus ook voor de pensioenregeling voor werknemers en pensioengerechtigden die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PostNL. (lees verder link)

  Eerder deze week hebben leden van de BVPP die onder deze pensioenregeling vallen hierover informatie ontvangen. De BVPP (samen met de andere vakbonden) en PostNL zijn al enige tijd bezig om het pensioenakkoord te vertalen naar de situatie voor werknemers en gepensioneerden bij PostNL. Wij streven ernaar de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan op 1 januari 2026. Voordat het zover is, is er nog veel werk te verrichten én, minstens zo belangrijk, moeten we met elkaar een aantal belangrijke beslissingen nemen. De nieuwe pensioenregeling kent namelijk een aantal keuzemogelijkheden. De leden die worden betrokken bij het maken van de keuzes zijn:

  • alle leden van de BVPP die nu onder de cao PostNL vallen;
  • gepensioneerde leden van de BVPP, die pensioen ontvangen vanuit het pensioenfonds PostNL

  Postbezorgers bouwen geen pensioen op bij pensioenfonds PostNL. Postbezorgers hebben een andere pensioenregeling via Aegon Cappital. Op een later moment zullen wij hen informeren over eventuele wijzigingen in de pensioenregeling van postbezorgers.

  Volgende stap

  Pensioen is een collectieve arbeidsvoorwaarde die is opgenomen in de cao. Met de nieuwe pensioenregeling verandert er dus ook iets in de cao. Werkgever en vakbonden gaan over de cao en zullen dus afspraken met elkaar moeten maken over de nieuwe regeling.

  BVPP zal deze afspraken pas kunnen maken nadat jullie (onze leden) zijn geraadpleegd. Om die reden vragen we jullie binnenkort welke keuzes we aan de onderhandelingstafel moeten maken. Zoals gebruikelijk bij een cao-wijziging bepalen de leden wat het standpunt van BVPP gaat worden. En met onze leden bedoelen we de (voormalige) werknemers en gepensioneerden die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PostNL.

  Tussen 11 en 25 september a.s. krijgen jullie de mogelijkheid om je mening te geven over de keuzes die aan de onderhandelingstafel gemaakt moeten worden. Jullie ontvangen hiervan nog apart bericht. Hierin staat ook informatie over de manier waarop je kunt deelnemen aan deze ledenraadpleging.