Nieuws

 • Noodmaatregel kleine post in pakjesbundel van tafel

  06/09/2023

  Jullie hebben tijdens de zomerperiode veel last gehad van de noodmaatregel die de directeur had genomen om de kleine post niet meer tussen de bundel klein te zetten, maar tussen de pakjesbundel te laten zetten.

  Toen de OR dit vernam heeft de OR meteen laten weten dit niet te willen en liever in gesprek te gaan over echte oplossingen in plaats van noodverbanden leggen, maar de directeur bleef bij zijn eenzijdige besluit.

  Er zijn vele negatieve reacties binnen gekomen bij zowel de OR, de directeur zelf en vooral ook bij ons nadat wij het initiatief hadden genomen om een meldpunt in te richten; deze reacties logen er niet om en waren in lijn met wat wij als BVPP-fractie vanaf het begin al hadden aangegeven.

  Deze noodmaatregel was een van de grootste ergernissen bij jullie.

  Met name ook onze OR-fractie heeft er bij de directeur op aangedrongen om deze maatregel te stoppen en dat is na veel overleg uiteindelijk toegezegd door de directeur; vanaf dinsdag 5 september zal de kleine post weer gewoon tussen de bundel klein gezet worden.

  Dit zal bij voorbereiden er toe leiden dat er, als er niet voldoende capaciteit is om alles te verwerken, keuzes gemaakt zullen moeten worden. Maar in ieder geval niet meer om de kleine post los mee te geven. Welke dan wel is afhankelijk van de situatie hoeveel post er doorgeschoven wordt, maar wel op een goede manier kan worden voorbereid.

  Tegelijkertijd hebben wij aangegeven altijd bereid te zijn om met elkaar in gesprek te gaan en mee te denken zodat er goede structurele oplossingen komen en geen noodverbanden zodat we onze klanten netjes kunnen (blijven) bedienen en onze medewerkers onder normale omstandigheden en prettig kunnen werken.

  Als OR-fractie van de BVPP willen wij jullie bedanken voor alle signalen die jullie hebben afgegeven, die er zeker toe hebben bijgedragen dat deze maatregel is teruggedraaid en we gaan in gesprek om te komen tot betere en duurzame oplossingen.