Update OLK en Logisch Bezorgen

 • Update OLK en Logisch Bezorgen

  18/10/2023

  Update OLK en Logisch Bezorgen

  Collega’s,

  Zoals jullie ongetwijfeld weten en velen van jullie elke dag aan den lijve ondervinden is de werkdruk op veel plekken in het land onacceptabel hoog. Wij krijgen daar dagelijks veel signalen over.

  Dit heeft verschillende oorzaken, één daarvan is natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt en dit argument gebruikt het management van PostNL vrijwel als de enige oorzaak, maar dat is natuurlijk niet zo.

  Een andere belangrijke oorzaak is namelijk de manier waarop en de snelheid waarmee PostNL veranderingen doorvoert. (Met name OLK en Logisch Bezorgen, deze wordt overigens niet geheel onterecht in de volksmond al Onlogisch Bezorgen genoemd). Waardoor medewerkers overbelast en gefrustreerd raken en daardoor het bedrijf verlaten of ziek worden. Hiermee wordt de onderbezetting alleen maar erger en de problemen dus nog groter. Medewerkers die nog wel (kunnen) blijven doorgaan doen dat met frisse tegenzin en de vraag is wanneer zij ook uitvallen of vertrekken. Bovendien is dat niet goed voor de sfeer en het werkplezier.

  Ondanks dat wij weten en begrijpen dat veranderingen helaas noodzakelijk zijn, hebben we wel verscheidene keren bij de directeur erop aangedrongen om deze veranderingen gecontroleerd in te voeren. Dus niet snel op elkaar volgend of zelfs tegelijkertijd en medewerkers erbij te betrekken zoals we hebben afgesproken zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt en uiteindelijk de veranderingen beter en effectiever kunnen worden doorgevoerd. Daar zou uiteindelijk iedereen (het bedrijf, de medewerkers en onze klanten) beter van worden.

  Tot nu toe is dat helaas tegen dovemans oren gezegd en daarom rest ons voor nu helaas niets anders dan jullie bij deze te informeren en erop te wijzen dat je zelf duidelijk de grenzen moet stellen en gewoon kunt aangeven als je niet meer wilt werken dan je contracturen. Ook kun je een normaal werktempo aanhouden en je niet laten opjagen door de druk die er op de afvoertijden staat.

  Overigens gaat dit niet alleen om postbodes, -bezorgers, sorteerders en voorbereiders, maar ook om de medewerkers SCO en de teamleiders en procesmanagers die vaak onder enorme druk elke dag proberen de post zoveel mogelijk op tijd de deur uit te krijgen en geen gehoor vinden bij het hoger management. Wij vragen daarom iedereen elkaar met respect te blijven behandelen en begrip en te hebben voor bepaalde keuzes in de hoop dat er besef bij de directie komt en dat dit uiteindelijk tot de nodige aanpassingen gaat leiden.

  Wij hopen jullie hiermee een hart onder de riem te steken en dat er snel oplossingen komen en er nu echt geluisterd wordt om de werkdruk te reduceren en het plezier, en daarmee uiteindelijk het resultaat, te verhogen.

  De komende periode zullen we de directeur blijven bestoken met voorbeelden waar het niet gaat zoals afgesproken  en bewegen om dit op te lossen, dus jullie signalen zijn en blijven van harte welkom.

  Voor eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij ons secretariaat: secretariaat@bvpp.nl.

  Succes namens de OR-fractie BVPP!