Wist je dat?!

 • Wist je dat?!

  25/10/2023

  De nieuwsbrief BVPP van augustus ging over afspraken en vragen over het rooster bij mail NL Oprations: wanneer je vragen over je rooster hebt mail secretariaat@bvpp.nl of bel naar 070 3202904.

  Algemeen - Wist je dat:

  • Je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid tijdens het werk en naar het werk toe? Vind je het om welke reden dan ook onverantwoord om naar je werk te reizen of om je werkzaamheden te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden, zie afspraak bijzondere weersomstandigheden.
  • Iedere teamleider jaarlijks een budget heeft van 15 euro per medewerker om iets leuks voor het team te organiseren? Dat kunnen verschillende uitjes zijn, bijvoorbeeld; een high tea, barbecue of samen een pizza eten. Dit gaat niet af van het budget voor iets extra’s met Pasen of met Kerst. Vraag ernaar bij je leidinggevende en ga iets leuks doen met je team!
  • Werkoverleg uitnodigingen + bijbehorende WO sheets minimaal twee weken vooraf datum WO aan de medewerkers gemaild moeten zijn.

  Sorteren/ voorbereiden - Wist je dat:

  In- en uitleen van medewerkers.

  Tijdens het sorteerproces is het mogelijk dat een medewerker wordt uitgeleend aan een ander proces. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het bij een andere machine erg druk is. Een medewerker kan alleen werkzaamheden uitvoeren in een ander proces als de medewerker hiervoor is opgeleid. Word je uitgeleend aan een ander proces, dan is de WTR eindtijd van je eigen proces de eindtijd. Loopt het proces waaraan je bent uitgeleend daarna nog door? Dan kun je je werkzaamheden in het uitleenproces op vrijwillige basis afmaken, maar dat hoeft dus niet.

  Een medewerker die wordt uitgeleend werkt een halve of hele dienst in een ander proces. Het is niet de bedoeling om de medewerker constant op verschillende processen in te zetten om brandjes te laten blussen.

  Een sorteermedewerker (schaal 1) mag naast zijn eigen proces op maximaal één ander sorteerproces worden ingezet. Het streven is om een allround sorteermedewerker (schaal 2) op maximaal drie sorteerprocessen in te zetten. Zowel de sorteermedewerker als de allround sorteermedewerker moeten opleiding hebben gehad voordat zij op een ander proces worden ingezet. Het is niet de bedoeling dat deze medewerkers een machine bedienen.

  Een Technisch Operator of Proces Expert mag ook uitgeleend worden aan een ander proces. De Technisch Operator (TO’er) of Proces Expert (PE) mag in dat geval ook werkzaamheden van allround medewerkers Sorteren uitvoeren.

  Sturen en verantwoorden tijdens sorteerprocessen (SV).

  We willen graag een aantal verantwoordelijkheden nog extra onder de aandacht brengen Wist je dat:

  De TO’er is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen machine. De TO’er geeft aan het einde van het proces het gedraaide aantal stuks post van zijn machine door aan de TL. De TO’er kan input doorgeven aan de TL via de portofoon wanneer er om de voorraad wordt gevraagd.

  Een TO’er is niet verantwoordelijk voor het Sturen en Verantwoorden (SV). SV kan alleen op vrijwillige basis en dit mag geen gevolgen hebben voor de bezetting aan de machine. Het is dus niet de bedoeling dat een sorteermedewerker of uitzendkracht aan de kop van de machine staat zodat een TO’er kan sturen en verantwoorden.

  Er op de sorteercentra een Sturen en verantwoorden (SV) een overzicht hangt. Op dit overzicht staat duidelijk beschreven Wie verantwoordelijk is tijdens het sorteerproces.

  Compensatie in vrijetijd (CIVT)  en arbeidstijdverkorting - Wist je dat:

  • CIVT en arbeidstijdverkorting (Biza) zichtbaar in het rooster van een postbode moeten staan? Bij medewerkers die recht hebben op CIVT wordt de CIVT per tijdvak toegekend en ingepland. Deze medewerkers krijgen een herkenbaar vrij moment per week. Dit moet in goed overleg afgestemd worden met elkaar.
  • Alle medewerkers die recht hebben op arbeidstijdverkorting dit terug kunnen zien in hun rooster? Mocht je recht hebben op arbeidstijdsverkorting, maar dit niet terugzien in je rooster dan kun je contact opnemen met jouw leidinggevende of het SCO. Als dat niets oplost kun je de OR of het secretariaat van de BVPP mailen.

  Pauzetijden - Wist je dat:

  Onbetaalde pauze:

  In de cao PostNL staat dat medewerkers recht hebben op een pauze van 30 minuten wanneer zij minimaal 5,5 uur werken. Werk je langer dan 8 uur dan heb je recht op een pauze van 45 minuten waarvan 30 minuten aaneengesloten moet zijn. Deze pauzetijden worden door de werkgever niet betaald, maar de medewerker heeft wel recht op deze pauzetijd. Volgens de arbeidstijdenwet (ATW) is een pauze belangrijk en bedoelt voor het welzijn van de medewerker.

  Leegloop niet structureel benut kan worden voor pauzetijd?

  Betaalde (koffie)pauze - Wist je dat:
  Werk je 3:10 uur of meer dan heb je recht op 10 minuten betaalde (koffie)pauze. Werk je meer dan 7:40 uur dan krijg je 20 minuten betaalde (koffie) pauze. Er geldt een aparte afspraak voor postbodes die een wijk lopen (uitvoering bestelling) van meer dan 3:30 uur. Deze postbodes krijgen in dat geval 20 minuten betaalde (koffie) pauze en een zgn. kleine ambulante vergoeding. Is je dienst korter dan 3:10 uur dan heb je geen recht op een pauze.

  Betaalde maaltijdpauze in de nacht - Wist je dat:

  Pauzes tellen mee als arbeidstijd als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

  Jouw dienst is langer dan 5, 5 uur en minimaal 3,5 uur arbeidstijd in jouw dienst valt tussen 00.00 en 06.00 uur.

  Een pauze van minimaal 30 minuten hoort normaliter tussen een uur voor en een uur na het midden van een dienst te liggen en dus niet aan het begin of einde van een dienst.

  Postbezorgers hebben volgens het CAO geen recht op (betaalde) pauzes.

  Vergoedingsregeling maaltijd bij overwerk - Wist je dat:

  Werk je 2 uur of meer per dag over? En kun je daardoor niet thuis op het daarvoor gebruikelijke tijdstip een maaltijd gebruiken? Dan vergoedt de werkgever je de redelijke kosten van een maaltijd. Dit geldt niet als de werkgever zorgt voor een maaltijd.

  De werkgever kan je ook een maaltijdvergoeding toekennen in situaties die vergelijkbaar zijn met overwerk. In dat geval gelden dezelfde voorwaarden.

  Arbo - Wist je dat:

  Bakken maximaal 15 kilo mogen wegen en tot het handvat gevuld mogen worden?

  Medewerkers die werken met rolcontainers, bakkenkarren, palletheffers en/of gereedschap vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn veiligheidsschoenen te dragen? Dat betekent dus dat als jij geen veiligheidsschoenen draagt jij bij dat proces niet kunt meehelpen.