Het "claimen" van meer gewerkte uren!

 • Het "claimen" van meer gewerkte uren!

  14/11/2023

  Wanneer kun je meer uren claimen?

  Als je in de afgelopen 13 weken structureel meer uren hebt gewerkt dan in je contract staat, ontstaat het wettelijk recht om die uren te claimen en toe te laten voegen aan je contract. Dat heet het “rechtsvermoeden van de arbeidsomvang”. Dit houdt in dat je contractomvang eigenlijk het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 13 weken moet zijn. Je werkgever dient op jouw (schriftelijke) verzoek je contract aan te passen naar het daadwerkelijk aantal uren dat je gemiddeld werkte in de afgelopen 13 weken. 

  Voorbeeld: je hebt een arbeidsovereenkomst van 20 uur per week. In de afgelopen 13 weken heb je gemiddeld meer gewerkt dan de 20 uur in je contract. Dat kan zijn de ene week 4 uur zijn, de week daarop 7 uur, enzovoorts. Na 13 weken heb je in totaal gemiddeld 30 uur gewerkt. In deze situatie kun je claimen dat je contract van 20 uur wordt verhoogd naar 30 uur.

  Wanneer kun je je meeruren niet claimen?

  Als het om meeruren gaat die schriftelijk zijn vastgelegd in een tijdelijke contractuitbreiding met een vermelde begin- en einddatum, kun je die uren niet claimen. Let wel: als je al drie tijdelijke uitbreidingen hebt gehad en je krijgt een vierde tijdelijke uitbreiding, adviseren we je om contact op te nemen met een van onze juristen.

  Twijfel je of je meer uren kan claimen?

  Heb je twijfel of je meer uren kunt claimen? Neem dan contact op met de BVPP. Onze juristen kijken graag met je mee.

  VOORBEELDBRIEF VERZOEK CLAIM MEERUREN

  Datum…

  Geachte…

  Hierbij wend ik mij tot u met onderstaand verzoek.

  Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij PostNL met een contractomvang van …uur per maand. Ik werk echter maandelijks meer uren dan mijn contracturen. De afgelopen dertien weken heb ik gemiddeld … uren per week gewerkt (zie bijlage).

  Op basis van het rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, zoals neergelegd in artikel 7:610b van het Burgerlijk Wetboek, wil ik u daarom verzoeken om mijn contract met ingang van datum… uit te breiden naar …uren per week.

  Uw reactie zie ik graag tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Naam…

  Personeels/Registratienummer …

  E-mailadres: …