Enquête cao-inzet FedEx/TNT

Beste medewerker van FedEx/TNT,
In het kader van de harmonisering van arbeidsvoorwaarden (cao en pensioen) als gevolg van de overname van TNT door FedEx is het voor de vakbonden van groot belang om te weten hoe de medewerkers over de verschillende thema’s denken. De resultaten uit deze enquête geven de vakbonden informatie die ze kunnen inzetten aan de onderhandelingstafel. Wij hopen dan ook dat veel medewerkers de enquête zullen invullen.

Velden met een * zijn verplicht.

1. Cao onderwerpen

Geef met cijfer 1 t/m 7 aan wat voor jou het belangrijkst cao onderwerp is. Zet het belangrijkste onderwerp op 1, minst belangrijke op 7.

Pensioen

De werkgever wil af van Pensioenfonds TNT en wil overstappen naar Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer (BPF Vervoer). Verslechtering voor de TNT-medewerker, verbetering voor de werkgever. Huidige FedEx-ers vallen onder Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer. Beantwoord de volgende vragen:

Werkzekerheid

Uitbesteden van werk, inhuren van uitzendkrachten en andere vormen van flexibiliteit bedreigen niet alleen de kracht van de cao maar zorgen ook voor verschillen tussen medewerkers op de werkvloer. Geef voor de volgende stellingen aan of jij ermee eens of oneens bent.
Loon

De afgelopen jaren gaat het goed met de economie, terwijl de loonontwikkeling van werkenden achterblijft. Zelfs de premier vindt dat de lonen omhoog moeten. Een loonsverhoging kan gegeven worden in "centen of procenten". Een vast bedrag (bijv. €100,-) als structurele loonsverhoging betekent in procenten een hogere loonsverhoging voor de lagere loonschalen. Bijv. bij een maandsalaris van €1800,- is dat 5,5% en bij €3000,- is dat 3,3%. Beantwoord de volgende vragen:Kwaliteit van het werk

Mensen moeten steeds langer doorwerken. Vooral in de fysiek en psychisch zware beroepen is het hierdoor steeds lastiger om gezond en wel de eindstrep te halen. Hiervoor zijn maatregelen nodig die hierop toezien gedurende het gehele dienstverband. Geef antwoord op de volgende vragen:

Algemene vragen